Logopedia


W ramach zajęć logopedycznych proponuję:


• postawienie diagnozy

⇒ wywiad z rodzicami lub opiekunami,
⇒ ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
⇒ artykulacji głosek,
⇒ rozumienie mowy,
⇒ słuchu fonematycznego,
⇒ omówienie z rodzicami diagnozy

• opracowanie indywidualnego planu terapii
• wyjaśnienie pacjentowi/rodzicom istoty zaburzenia mowy i sposobów ich usuwania
• prowadzenie zajęć indywidualnych


SCHEMAT POWSTAWANIA GŁOSEK W PROCESIE ROZWOJU MOWY DZIECKA


WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

Pierwsze miesiące życia

powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

ok. 6 miesiąca życia

powtarzanie usłyszanych dźwięków

1-2 rok życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, babcia, dziecko wymawia samogłoski ustne: a,o,m,d,t,n, a także zmiękczone pi, bi, mi

2-3 rok życia

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w,f,wi,fi,ś,ź,ć,dź,ń,l,li,k,g,ch,ki,gi,chi,j,ł, pojawiają się spółgłoski s, z,c,dz

3-5 rok życia

pojawia się głoska r oraz głoski: sz,ż,cz,dż

5-6 rok życia

utrwalone są głoski: sz, ż, cz, dż

7 rok życia

technika mówienia opanowana


Najczęstsze wady wymowy w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym


 • sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
 • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski r,
 • kappacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski k,
 • gammacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski g,
 • lambdacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski l,
 • mowa bezdźwięczna - wymawianie głosek dźwięcznych jako bezdźwięczne,
 • opóźniony rozwój mowy,


Przyczyny zaburzeń mowy:


 • nieprawidłowe oddychanie, połykanie,
 • wada słuchu,
 • mikrouszkodzenia mózgu,
 • osłabiony układ nerwowy,
 • nieprawidłowe wzorce np.: szybkie tempo mowy najbliższego otoczenia,
 • choroby cywilizacji: alergia, astma, wady zgryzu, wady postawy
 • dysfunkcje i zaburzenia rozwojowe