EEG Biofeedback


Studio EEG Biofeedback proponuje Państwu nową, skuteczną metodę terapeutyczną zwiększającą skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Jest to metoda zupełnie bezpieczna, nieinwazyjna, bez skutków ubocznych polegająca na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych formą treningową -wideozabawy. Osoba poddawana terapii wpływa na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów. Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.

Z treningu EEG Biofeedback mogą korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.


Trening EEG Biofeedback jest skuteczny:


Dla uczniów i studentów

Osobom intensywnie uczącym się oraz uczniom mającym gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji trening EEG Biofeedback:

 • zwiększa motywację oraz kreatywność;
 • polepsza szybkość uczenia się, poprzez poprawę koncentracji i jej utrzymanie, szybsze zapamiętywanie i przypominanie sobie;
 • pomaga zwalczyć stres i tremę;
 • podwyższa nastrój, samoocenę i efektywność snu;
 • kiedy będzie to wskazane wycisza, zmniejsza drażliwość, agresję, lęki;

Osoby zdolne i utalentowane mogą osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauce, sporcie i w różnych dziedzinach artystycznych.


Treningi są szczególnie przydatne:

- na początku roku szkolnego, akademickiego
- przed egzaminami, maturą
- dla osiągnięcia lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych,

w tańcu, w szkołach muzycznych itp.

Dla Firm

Trening EEG Biofeedback jest niezbędny dla osób na kierowniczych stanowiskach, intensywnie pracujących, tworzących oraz aktywnie uprawiających sport (dyrektorzy, biznesmeni, maklerzy, dziennikarze ,politycy, naukowcy, aktorzy, kompozytorzy, sportowcy).

Trening EEG Biofeedback:

 • zwiększa napęd do pracy, motywację do działania oraz kreatywność;
 • aktywizuje i polepsza szybkość procesów intelektualnych, poprzez poprawę koncentracji i jej utrzymanie, szybsze zapamiętywanie i przypominanie sobie;
 • pomaga zwalczyć stres i tremę;
 • podwyższa nastrój, samoocenę i efektywność snu;
 • kiedy będzie to wskazane wycisza, zmniejsza drażliwość, agresję, lęki;
 • daje Państwu poczucie relaksu i odprężenia;
 • zharmonizuje i polepsza Państwa kondycję umysłową, psychiczną oraz motoryczną.

Ważne jest to, iż jest EEG Biofeedback metodą nieinwazyjną, zupełnie bezpieczną. Nie wywołuje skutków ubocznych.


Efekty treningu

Badania wskazują, że 90% osób dostrzega korzystny wpływ treningu. Wiele osób - po zakończonej serii treningów Biofeedback zauważają znaczące zmiany w swoim funkcjonowaniu (np. lepsza koncentracja, szybsze przyswajanie wiedzy, większa chęć do pracy/ nauki), niektórzy zaś widzą te zmiany, lecz w mniejszym nasileniu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że trening Biofeedback wymaga systematyczności i cierpliwości, motywacji, woli oraz współpracy z trenerem.  Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien być dłuższy niż 7 – 10 dni, najlepiej zaś, jeśli treningi odbywają się w trybie 2 –3 razy tygodniowo. Treningi o mniejszej częstotliwości np. 1 raz tygodniowo łączą się z dłuższym czasem oczekiwania na efekty treningów. Na ostateczny wynik terapii ma wpływ: indywidualna plastyczność i fizjologia mózgu oraz motywacja.


Zanim zaczniesz treningi.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia treningów „Biofeedback” jest wykonanie badania EEG głowy, gdyż w przypadku niektórych schorzeń neurologicznych ten rodzaj terapii nie jest wskazany. Jeżeli osoba chcąca poddać się treningom posiada aktualny zapis EEG wraz z opisem, nie musi wykonywać badania EEG

wystarczy udostępnić terapeucie ten zapis do wglądu. Zamiast zapisu EEG można przynieść zaświadczenie podpisane przez lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do treningów „Biofeedback”. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach gabinetu.


Masz dodatkowe pytania ?

Zapraszam do kontaktu gabinet@eegstudio.eu

w temacie proszę wpisać pytanie do treningów EEG Biofeedback, w treści podać dane kontaktowe.