Istotą badania elektroencefalograficznego (EEG) jest rejestracja czynności elektrycznej mózgu.
Badanie EEG stosowane jest w diagnostyce: bólów głowy, zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci, zespołów otępiennych, chorób naczyniowych mózgu, zaburzeń mowy, guzów mózgu, chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, choroby Creutzfeldta-Jakoba.
Badania wykonujemy cyfrowym aparatem EEG TruScan 24 ch

Zapraszamy na badania osoby dorosłe i dzieci.

Zapewniamy profesjonalne wykonanie badania i krótki czas oczekiwania na wyniki.


Co to jest badanie EEG i w jakim celu wykonujemy to badanie?

Elektroencefalografia (EEG) to metoda rejestracji spontanicznej czynności bioelektrycznej mózgu przy pomocy elektrod umieszczonych na powierzchni głowy. Odbierane potencjały mózgowe o częstotliwości od 0,5 do 50 Hz, ze względu na niskie napięcie, zwykle do kilkudziesięciu mikrowoltów, są wzmacniane, filtrowane i zapisywane przez aparat elektroencefalograficzny. Efektem prowadzonej rejestracji jest ciągły wykres fal mózgowych.

Badanie EEG ułatwia różnicowanie schorzeń czynnościowych i organicznych ośrodkowego układu nerwowego, często pozwala umiejscowić proces chorobowy w określonej okolicy mózgu.
Ma podstawowe i nierzadko decydujące znaczenie w diagnostyce i leczeniu padaczki.

Wskazaniem do wykonania badania EEG są:
* padaczka- diagnostyka rodzaju napadów, ocena dynamiki choroby i skuteczności stosowanych leków przeciwpadaczkowych
* różnicowanie niepadaczkowych zaburzeń napadowych (omdlenia, tiki, migrena, zaburzenia zachowania)
* przebyte urazy czaszkowo-mózgowe * bóle głowy
* schorzenia naczyniowe mózgu (udary, przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego)
* zaburzenia metaboliczne wpływające na mózg (np. niewydolność wątroby, cukrzyca)
* choroby zwyrodnieniowe OUN (otępienia, choroba Creutzfelta-Jakoba)
* zaburzenia snu * profilaktyka oraz badania okresowe u osób uprawiających sporty walki, narażonych na kontuzje głowy
* kwalifikacja do uprawiania niektórych sportów (pilot, lotniarz, skoczek spadochronowy) i zawodów (zawody lotnicze, prace na wysokości, w silnym polu elektromagnetycznym)

Do wykonania badania EEG nie ma żadnych przeciwwskazań. Można je bezpiecznie przeprowadzać
u dzieci i dorosłych niezależnie od ich stanu klinicznego, także u kobiet w ciąży.
Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe.

Badanie EEG nie wymaga specjalnych wcześniejszych przygotowań.
Dobrze jest, gdy:
- pacjent ma świeżo umytą głowę, a jego włosy pozbawione są żelu i lakieru
-w dniu badania jest po posiłku, wypoczęty, wyspany
- nie spożywał przed badaniem środków wpływających pobudzająco lub hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (kofeina, alkohol, leki uspakajające)
- zna nazwy leków przyjmowanych na stałe Szczegółowy instruktarz podajemy telefonicznie dwa dni przed badaniem.

Rejestrację zapisu EEG wykonujemy w pozycji leżącej, w stanie czuwania, przy zamkniętych oczach, przez ok. 20-30 minut. W czasie badania pacjent powinien być zrelaksowany i pozostawać w bezruchu.
Celem zwiększenia czułości diagnostycznej, standardowo przeprowadzamy metody aktywacji, takie jak: kilkakrotne otwieranie i zamykanie oczu, głębokie oddychanie (hyperwentylacja), stymulowanie błyskami świetlnymi o różnej częstotliwości (fotostymulacja). Wykonujemy także dłuższe badania EEG (ok.30-40 min) po deprywacji snu (po 24 godzinach bezsenności), zgodnie z zaleceniem kierującego lekarza).

Nasza pracownia dysponuje najnowszym cyfrowym aparatem EEG TruScan 24 ch (rok produkcji 2016).


Zapraszamy osoby dorosłe i dzieci.
Zapewniamy profesjonalne wykonanie badania i krótki czas oczekiwania na wynik (kilka dni). Do opisu badania dołączamy wydruki reprezentatywnych fragmentów zapisu.

Zapisy nr telefonu 797 95 92 91


Na badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza.