Istotą badania elektroencefalograficznego (EEG) jest rejestracja czynności elektrycznej mózgu.
Badanie EEG stosowane jest w diagnostyce: bólów głowy, zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci, zespołów otępiennych, chorób naczyniowych mózgu, zaburzeń mowy, guzów mózgu, chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, choroby Creutzfeldta-Jakoba.
Badania wykonujemy cyfrowym aparatem EEG TruScan 24 ch

Zapraszamy na badania osoby dorosłe i dzieci.

Zapewniamy profesjonalne wykonanie badania i krótki czas oczekiwania na wyniki.


Co to jest badanie EEG i w jakim celu wykonujemy to badanie?

Elektroencefalografia (EEG) to metoda rejestracji spontanicznej czynności bioelektrycznej mózgu przy pomocy elektrod umieszczonych na powierzchni głowy. Odbierane potencjały mózgowe o częstotliwości od 0,5 do 50 Hz, ze względu na niskie napięcie, zwykle do kilkudziesięciu mikrowoltów, są wzmacniane, filtrowane i zapisywane przez aparat elektroencefalograficzny. Efektem prowadzonej rejestracji jest ciągły wykres fal mózgowych.

Badanie EEG ułatwia różnicowanie schorzeń czynnościowych i organicznych ośrodkowego układu nerwowego, często pozwala umiejscowić proces chorobowy w określonej okolicy mózgu.
Ma podstawowe i nierzadko decydujące znaczenie w diagnostyce i leczeniu padaczki.

Wskazaniem do wykonania badania EEG są:
* padaczka- diagnostyka rodzaju napadów, ocena dynamiki choroby i skuteczności stosowanych leków przeciwpadaczkowych
* różnicowanie niepadaczkowych zaburzeń napadowych (omdlenia, tiki, migrena, zaburzenia zachowania)
* przebyte urazy czaszkowo-mózgowe * bóle głowy
* schorzenia naczyniowe mózgu (udary, przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego)
* zaburzenia metaboliczne wpływające na mózg (np. niewydolność wątroby, cukrzyca)
* choroby zwyrodnieniowe OUN (otępienia, choroba Creutzfelta-Jakoba)
* zaburzenia snu * profilaktyka oraz badania okresowe u osób uprawiających sporty walki, narażonych na kontuzje głowy
* kwalifikacja do uprawiania niektórych sportów (pilot, lotniarz, skoczek spadochronowy) i zawodów (zawody lotnicze, prace na wysokości, w silnym polu elektromagnetycznym)

Do wykonania badania EEG nie ma żadnych przeciwwskazań. Można je bezpiecznie przeprowadzać
u dzieci i dorosłych niezależnie od ich stanu klinicznego, także u kobiet w ciąży.
Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe.

Badanie EEG nie wymaga specjalnych wcześniejszych przygotowań.
Dobrze jest, gdy:
- pacjent ma świeżo umytą głowę, a jego włosy pozbawione są żelu i lakieru
-w dniu badania jest po posiłku, wypoczęty, wyspany
- nie spożywał przed badaniem środków wpływających pobudzająco lub hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (kofeina, alkohol, leki uspakajające)
- zna nazwy leków przyjmowanych na stałe Szczegółowy instruktarz podajemy telefonicznie dwa dni przed badaniem.

Rejestrację zapisu EEG wykonujemy w pozycji leżącej, w stanie czuwania, przy zamkniętych oczach, przez ok. 20-30 minut. W czasie badania pacjent powinien być zrelaksowany i pozostawać w bezruchu.
Celem zwiększenia czułości diagnostycznej, standardowo przeprowadzamy metody aktywacji, takie jak: kilkakrotne otwieranie i zamykanie oczu, głębokie oddychanie (hyperwentylacja), stymulowanie błyskami świetlnymi o różnej częstotliwości (fotostymulacja). Wykonujemy także dłuższe badania EEG (ok.30-40 min) po deprywacji snu (po 24 godzinach bezsenności), zgodnie z zaleceniem kierującego lekarza).

Nasza pracownia dysponuje najnowszym cyfrowym aparatem EEG TruScan 24 ch (rok produkcji 2016).


Zapraszamy osoby dorosłe i dzieci.
Zapewniamy profesjonalne wykonanie badania i krótki czas oczekiwania na wynik (kilka dni). Do opisu badania dołączamy wydruki reprezentatywnych fragmentów zapisu.

Zapisy na badania od poniedziałku do soboty pod nr telefonu 797 95 92 91


Na badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza.